Pátek 20/10/2006

Divný humor nacionalistů

www.antifa.czLetošní babí léto se zatím vydařilo, ale končí mrazivým časem nacionalistických pochodů. Zatímco 28. října bude na Letenské pláni Do it yourself festival i s fotbálkem, dole hodlají nacionalisté dupat Prahou za svými vůdci. Budou chtít, abychom uvěřili, že „svoboda národa“ je prý víc než svoboda člověka. Chtějí se radovat, že se podařilo zničit staleté soužití Čechů a Němců, kdy nevadilo, že se lidé mezi sebou žení a vdávají, počešťují se a poněmčují.

Vlastenecká Fronta slibuje, že 28.října po obědě zase řekne, co cítí ve svém srdci, když po krachu plánů některých Američanů a T.G.Masaryka na vytvoření tzv. Středoevropské demokratické unie (Mid-European Democratic Union), snad zárodku Spojených států evropských, reparační komise pařížské mírové konference určila „jedno z nejslavnějších dat našeho národa a státu“ a uznala 28.říjen 1918 za „den vzniku československého státu“. Státu prý vzorně demokratického, který hned zpočátku absolutisticky vyřešil vztahy mezi smyšleným národem československým a těmi, jež se cítili Němci, Poláky, Maďary. Těch se nikdo, ani přímo ani nepřímo, neptal na názor. Proti nim byly použity zbraně. Oslava nacionalistického násilí má jasný scénář – zatočit jako s provokatérem s každým, kdo s nimi nesouhlasí.

Národní strana zatím vyvolává a řeší vnitřní spory. Martina Bacíka, který loni v červnu prchal z antifašistických Otrokovic, teď prohlásila za blázna. 28.10. k večeru plánuje poutat pozornost výtržnostmi „na hraně zákona“.

O týden dříve chystali svou show Národní korporativisté v Kyjově. Sem totiž přišel starý Geidel a po odsloužení dvanácti let v armádě dělal sekretáře hejtmanství. Sem přivedl i prvorozeného syna Rudolfa. Ten je dnes známý jako Radola Gajda. Národní korporativisté mu chtěli vzdát hold, byl vůdcem československých fašistů. Pro ostatní je to podvodníček nemalého rozsahu. Sem se vejde, že začal chvástáním, jak zdárně dokončil gymnázium, a později dodal, že měl na mysli jen první 4 třídy (ani jejich absolvování není jisté). A vyprávění Ingra, že potkal Gajdu v srbské divizi s lékařskými „pogonami“ a vyslechl, jak Gajda vystudoval medicínu ve Vídni a u Černohorců velel nemocnici, později v Rusku mu Gajda přiznal, že má jen maturitu a za lékaře se vydával, aby se dostal z Černé Hory. Gajda nejprve proslul bojem proti bolševikům a pak příklonem k fašistům, přestože bolševismus a fašismus je stejný hnus. I když bychom tento fakt neměli nechávat v rukou pravičáckých tzv. "komunistobijců", pletoucích si bolševismus s neautoritářskou levicí, stavíce si i na tomto omylu svojí senátorsko-poslaneckou kariéru.

Babí léto se vydařilo a je na čase pochlubit se, jak mě rozesmály některé nacionalistické hlášky. Usmál jsem se, když nacionalisté útočili v Čáslavi na anarchistický protest ČSAF proti US-základně v Česku. Sami přeci byli proti té základně! Pokud vidí, že anarchisté smýšlí podobně, svůj názor otáčí?

Smál jsem se také, když jsem začátkem školního roku četl nacionalistickou pohádku o stvoření světa. Sepsala ji Daniela Horáková a nazvala QUO VADIS EVROPO. Jako vážně míněné dílo ji zveřejnil server svedomi.cz: „Vždyť Pán Bůh dal všem národům světa ten jejich kousek země, který by měli obhospodařovat, kde by měli žít a učinit vše pro to, aby tam byli spokojeni oni i jednou jejich potomci.

Tak nevím: Každý kdo zná báj o Stvoření světa, se musí ptát, zda pánbůh znesvětil den sedmý, nebo až den osmý přiděloval půdu? Vymazali jsme kus historie s Kelty, Markomany, Góty, Langobardy, a pámbíčkem byl až praotec Čech? Připusťme, že ten pánbůh přiděloval půdu, ale tehdy žádné národy neexistovaly! A proč žilo, žije a jistě bude žít tolik Čechů dlouhodobě „na cizím kousku země“ a cítit se tam jako doma?

A mohl bych pokračovat dál: Jací jsme my Slované, když zde ještě před příchodem Sáma vyrostlo pokolení ze smíšených spojení mezi Avary a Slovankami? Vyvraždí se snad nacionalisté při vědomí nesprávného původu?

Pokračovat bych mohl i úryvkem z kapitol „z dějin národního úpění“ od Zdeňka Šmída „U Teplic, zdá se, splynuli germánští Cheruskové s českými Lučany. Tedy jakápak odvěká vlast. Ostatně: kolik národů na světě může odpovědně prohlásit, že byly někde první?“

„Národy“ hynou, země zůstává. A i tohle babí léto potvrdilo známou věc, že nacionalismus dokáže být divným způsobem humoru, vhodné je se mu ovšem postavit.

--

Podle informací z 18.10. Národní korporativisté nakonec svou demonstraci ohlášenou na 21.10. do Kyjova odvolali a přesunuli na neurčito. (Antifa.cz)