Sobota 11/3/2006

Jak stát zase pomohl fašistům

www.antifa.czOlympiáda skončila, a na nás se valí především zprávy o nebezpečí ptačí chřipky. Ve vší tichosti však řádí i nabubřelý nacionalismus, chcete-li šovinismus. Čech zvyklý, že tomu co Němci zvou Regensburg a Aachen, my bez konfliktů říkáme Řezno a Cáchy, nechápe proč na Slovensku vicepremiér Csáky tvrdě požaduje přejmenování Štůrova a Sládkovičova na Párkány a Diószeg. Slovenskou odpovědí je „nesahejte na názvy dle národních buditelů“, Slovenskem otřásá spor o proroky, zpochybnit možno Mohammeda, nikoli ocka národa Andreje Hlinku. A tak jako prorok Mohammed neurčil svého dědice a následníka, i na současném Slovensku se přou, kdo a jak smí vykládat ocka Andreje a jeho „Na Slovensku po slovensky a Slovensko Slovákom“. Do sporu se vmísil i štát a zakázal Národnú stranu.

Strana celým názvem „Slovenská pospolitosť – Národná strana“ (SP-NP, strana „vodca“ Kotleby) měla problémy už při své registraci, ministerstvu vnitra se nelíbilo nerovnoprávné postavení členů strany vůči statutárnímu zástupci „vodcovi“, že prý se vymyká demokratickému principu, i Kotleba to ustál.

20.7. 2005 podalo sdružení Ľudia proti rasizmu návrh na zrušení SP-NP, a generální prokurátor Trnka začal říkat a psát, že SP-NP je protiústavní už svým programem. Vodca Kotleba oponoval, že nezákonné je Trnkovo počínání, protože ministerstvo vnitra zápisem SP-NP do seznamu politických stran potvrdilo legitimitu programových cílů SP-NS. Pokud tedy je místo řízení o nezákonnosti rozhodnutí ministerstva vnitra vedeno řízení o rozpuštění politické strany, ohrožuje to prý právní jistoty občanů. Četl jsem na netu návrh generálního prokurátora (http://www.obcania.szm.sk/sp/sp1.html) i vyjádření SP-NP (http://www.obcania.szm.sk/sp/sp2.html). Připomněl jsem si, čím škodí fašisté, i že stát jim pomáhá, ač se tváří že jejich svinstvům brání.

Bolševická státostrana by ideology SP-NP pochválila za snahu ovládnout vše, včetně vědy: „SP - NS vytvorí skutočnú Slovenskú akadémiu vied, ktorej členmi budú len národu oddaní vedeckí pracovníci. SP - NS prehodnotí slovenské dejiny a odstráni z nich všetky demagógie a klamstvá, vyprodukované maďarskými, čechoslovakistickými, komunistickými a sionistickými historikmi.", i za obhajobu že to „nezasahuje do práv akejkoľvek skupiny občanov či obyvateľov.“ Na srazech humoristů by SP-NP uspěla s brebtem, že být příslušníkem národní menšiny je povolání.

Rysy fašismu Národná strana ani neskrývá. Budovat budou všichni: „Organizácia slovenskej spoločnosti ako stavovského štátu je predpokladom toho, že všetci občania Slovenského štátu sa aktívne budú podieľať na budovaní slovenského hospodárstva a slovenskej ekonomiky.“ Možné jsou i ty převýchovné koncentráky: „dôraz SP-NS kladie len na profesné a morálne kvality jednotlivca.“ Užívat výsledků práce si však budou především jen vyvolení: „úlohou slovenského štátu bude zabezpečenie vlastného slovenského národa vo všetkých oblastiach života a až potom starostlivosť o ostatných občanov Slovenského štátu. Príslušníci národnostných menšín budú mať možnosť, ak im tento princíp nebude vyhovovať, opustiť územie Slovenského štátu a žiť vo svojom materskom štáte.“ Jak by asi dopadl známý slovenský občan palestinského původu Nidal Saleh, kterým se SP-NP také ohání - Palestinci (a jiní) mateřský stát nemají ! Co s míšenci slovensko-českými, byli by zase vyštváni jako za prvního Slovenského štátu ?!!!

SP-NS píše, co jí vede k této „politice“: „sa domnievame, že v súčasnosti sa vynakladá percentuálne neprimerane veľké množstvo finančných prostriedkov na minoritnú časť obyvateľstva SR, a to často práve na úkor majoritného štátotvorného slovenského národa. Takáto politika v podstate vedie k diskriminácii majoritného národa, alebo inak povedané, k tzv. pozitívnej diskriminácii menšín, na úkor slovenského národa.“ Být Slovákem, bál bych se této filosofie! Vzhledem k natalitě-porodnosti nových Evropanů, kteří se ženou nebo musí hnát především za pracovním úspěchem, už dost Slováků spočítalo, že není daleko doba, kdy už nebudou majoritním národem; co by bylo se Slováky pak?

Jménem státu se Kotlebovým fašistům nejprve postavil již zmíněný generální prokurátor Trnka. Tím co předvedl, dal za pravdu všem, kteří považují stát za zbytečnou krávu chovanou politiky, aby pro sebe a kamarády dojili moc nebo aspoň peníze. S odvoláním na podobného týpka, marxistického historika PhDr. Ivana Kamence, CSc., ohromil tvrzením, že je „nebezpečný a asi protiústavný návrh“, aby vedle armády působila „Národná stráž“; asi neví že „National guard“ působí i v USA a hodně se o ní mluvilo v době řádění hurikánu Katrina. Po Trnkovi převzal štafetu Nejvyšší soud SR, senát předsedkyně JUDr. Idy Hanzelové - v době, kdy kdekdo přemýšlí, co pozměnit, aby hlas občana měl nějakou váhu, oznámil že bylo třeba SP-NS zakázat protože navrhovala změnu. Výsledkem neschopnosti státních orgánů je povědomí, že fašismus snad není nebezpečný, když odborníci na slovo vzatí mu vyčítají to, co znají ústavní systémy „demokratických zemí“: Zbaví snad dobrovolná registrace voličů občana práv, když je běžná v USA ? Je zcela nepřijatelný stavovský princip, je-li částečně aplikován v Irsku a Slovinsku?

Výsledkem jsou i řeči o perzekuci SP-NS. Nevedou je jen žáci učitele Kotleby, na net je dalo i Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov spolu s otázkou „budeme mať opäť politických väzňov?“ Dodává „sústavne sa potvrdzuje, že na Slovensku sa bezohľadne presadzuje kapitalizmus boľševickými metódami, len s tým rozdielom, že politickú ideológiu nahradila ideológia klaňania sa "zlatému teľaťu". Snad si bývalí političtí vězni ani neuvědomují, že fandí cestě z bolševického deště pod fašistický okap. Nebo jsou jen zatrpklými antikomunisty, což vyjde stejně totalitně.

Slovenská pospolitosť – Národná strana je mrtva, fašisté i pověstné „originální uniformy“ žijí v občanském sdružení Slovenská pospolitost, zásluhou státních orgánů mají o reklamu postaráno. Další body zkouší nahnat podáním podnětu na zrušení Komunistické strany Slovenska (http://www.szcpv.szm.sk/06/zrusenie.html). Podnět je zase z rodu klamavých hloupostí. Ač slovenští fašisté lákají neznalé „přidejte se, správný socialismus není rudý, ale národní“, komunistickou stranu navrhují zakázat, protože chce socialismus. Neodpustili si ani obvyklý omyl o asi 2 200 let, když podle nich pôvodné idey komunistického hnutia je možné poznať až na základe Komunistického manifestu Marxa a Engelsa.

Státem organizovaná fraška skončila, Slovenská pospolitosť se dál může rvát s maďarskými nácky, na řadových antifašistech a antifašistkách zůstalo, aby vymetli z ulic fašistické smetí lákající lidi svým populistickým nacionalismem: „Kamaráti! Slovenská pospolitosť vám môže pomôcť vyriešiť vaše problémy. Či už je to s maďarským vedúcim v práci, alebo s neprispôsobivými cigánskymi susedmi, vždy vieme nájsť riešenie.“