Pátek 1/12/2006

Neonacismus v Dánsku

www.antifa.czDánské neonacistické hnutí bylo vždy velmi nestálé. Procházelo mnoha vzestupy i pády. Minulý rok byl pro něj velmi silným obdobím plných konfrontací a politických reakcí, přičemž na sebe upoutalo velkou pozornost médií. Jeden z jeho největších vzestupů v historii byl však úspěšně zastaven.

Dánské nacionálně socialistické hnutí bylo od začátku devadesátých let rozděleno do dvou proudů. Jeden reprezentovalo Dánské národně sociální hnutí (DNSB), přímo navazující na Hitlerův odkaz s neskrývaným antisemitismem a revizionistickou politikou. Na druhé straně stáli militantní neonacisté sjednocení v organizaci Blood and Honour (pozn. Krev a čest - bojový pokřik Hitlerjugend), kteří se specializovali především na násilné útoky vůči přistěhovalcům a antifašistům během jejich koncertů a propagačních akcí. Během posledních několika let bylo hnutí sjednoceno do jediné organizace pod názvem Dansk Front (Dánská fronta). Dansk Front byla oficiálně založena v létě roku 2002, přičemž prvním rokem fungovala pouze jako internetový informační portál. V roce 2003 rozšířila Dansk Front svoje aktivity spojením s lidmi ze skupiny rasistických fotbalových chuligánů „White Pride“ (bílá hrdost – tradiční neonacistické heslo) z města Aarhus, kteří se chopili vedení. Politická a organizační síla se soustředila do Aarhusu. Zde mělo vedení organizace, kromě podpory fašistických hooligans, zázemí také v Dansk Folkepartis Youth - DEU (mládežnická organizace Dánské Lidové strany). Dansk Folkeparti (Dánská Lidová strana) je pravicová strana zastoupená v Dánském parlamentu. Ve velmi krátkém čase se Dansk Front povedlo sjednotit celé krajně pravicové hnutí v Dánsku, složeného z nespokojených členů Dansk Folkeparti, tvrdého jádra neonacistů z Blood and Honour a DNSB. Spolu se vznikem Dansk Front tudíž zaniklo i mnoho malých protimuslimský organinací.

Od počátku byla pro Dansk Front hlavním mobilizačním prostorem scéna rasistických hooligans, kteří se pro ni stali ideálními partnery. Mezi dánskými chuligány převažují rasistické tendence a po vytvoření Dansk Front v ní našlo mnoho rasistických hools místo, kde mohou najít nové kamarády a zaměřit se v souladu se svým přesvědčením na hledání nových nepřátel a na boj s nimi.

Před vznikem Dansk Front byla Blood and Honour poměrně malou organizací, bylo to pouze několik velmi zkušených lidí, kteří vstoupili do Dansk Front. Z mnoha z nich se velmi brzy staly vůdčí osobnosti Dansk Front. Několik z nich také pokračovalo v prodeji oblečení s NS symbolikou a produkci white power muziky pod jménem Nordvind Records, což je společnost původem ze švédského Helsingborgu (pozn. v tomto městě je poměrně silná neonacistická scéna). V srpnu 2005 byla dánská Blood and Honour po pochodu za Rudolfa Hesse v Koldingu, jenž sama organizovala, oficiálně zrušena. Na tomto pochodu měli největší zastoupení neonacisté z Německa. Hlavním důvodem proč nenahlášený pochod proběhl právě v dánském Koldingu je německý neonacista Stephan Gunter žijící v Dánsku, který hraje klíčovou roli ve Skandinávském neonacistickém hnutí. Má dobré kontakty na všechny neonacistické skupiny v Dánsku a Švédsku a je také velmi dobře napojen na vůdce německé krajně pravicové scény, zvláště v severním Německu. Organizuje autobusové výjezdy ze Švédska a Dánska na fašistické akce v Německu a dováží německé white power kapely na neonacistické koncerty ve skandinávských zemí.

Třebaže byl stěžejním městem Dansk Front Aarhus, dařilo se jí také zakládat své pobočky v oblasti Kodaně. Přesto byly tyto skupiny intenzivně napadány antifašisty. Na konci roku 2003 se lidé z Blood and Honour setkali s místními rasistickými hooligans a vytvořili organizovanou skupinu. Během následujících šesti měsíců se jim podařilo aktivizovat poměrně velkou skupinu mladých hools. V červnu 2004 po sjezdu Dansk Front v Kodani bylo několik jejich vůdců velmi silně napadeno antifašisty. Tento incident odradil mnoho mladých stoupenců od dalších aktivit a skupina se rozapadla.

V závěru roku 2004 nový vůdce zkoušel znovu tuto rozloženou skupinu svolat a aktivizovat. Jejich setkání však bylo napadeno tyčemi a lahvemi z rukou antifašistů. Po tomto incidentu se skupina definitivně rozpadla a mladí hooligans v Kodani ztratili zájem se politicky organizovat. Na jaře 2006 v důsledku takzvané „Mohamedovy“ krize (vyvolané karikaturami Proroka Mohameda v pravicově-konzervativním deníku Jyllands-Posten) se Dansk Front Kodaň s novými vůdci pokoušela o obvyklou pouliční ofensivu a útoky na nemilitantní antirasisty. Tato ofenzíva byla zastavena po sérii antifašistických útoků na neonacisty popíjející v centru města. Poslední dva měsíce byli v oblasti Kodaně velmi klidné.

Během sporu o karikatury v zimě 2005-2006 získala celá Dansk Front kromě Kodaně hodně nových příznivců. To mělo za následek mnoho útoků, zvláště na místní antirasisty.

Pro celou Dansk Front léto přineslo řadu nešťastných událostí. 10. července proniklo na veřejnost, že mluvčí Dansk Front, Julius Børgesen byl tajně uvězněn a obviněn z přípravy vraždy dánského ministra vnitra a držení dvou poloautomatických zbraní.

Díky tomu Dansk Front ztratila svoji tvář "znepokojených občanů". Méně než dva týdny po uvěznění vyšel v dánském bulvárním plátku Ekstra Bladet pětistránkový článek, ve kterém Researchkollektivet Redox – skupina která se zabývá informováním veřejnosti o neonacistech, odkryla všechny vůdce místních skupin Dansk Front.

Celá Dansk Front měla po posledních šesti měsících dosud největší příležitost mobilizovat mladé rasisty, ale stálé útoky z obou médií a ze strany militantních antifašistů způsobily, že organizace je nyní zpátky tam, kde byla před sporem o karikatury. Jediné, co se změnilo je, že většina vůdců je odkryta a její mluvčí uvězněn.

Související odkazy:

(1) Neonacistické skupiny v Dánsku

(2) Dansk Front

(3) Nordvind Records – neonacistický label dánské Blood and Honour

(4) Mapa Dánska, na východním pobřeží Kodaň, ve středu Dánska Aarhus