Čtvrtek 30/12/2010

PF 2011

Svoboda je jako zítřek. Někteří spí a čekají, že se do ní probudí. Jiní oči nemhouří a vyrážejí do tmy nocí, aby ji našli. Díky všem, kteří nespí.

Freedom is like morning. Some people wait for it, sleeping. The other walk the whole night In order to reach it. Thanks to everyone who does not sleep.

Die Freiheit ist wie der Morgen. Manche warten schlafend darauf. Andere laufen die ganze Nacht um sie zu erreichen. Vielen Dank an jeden, der nicht schläft

PF 161